lg 2016

flyer siepelmarkt2016

Data 2022

1ste Siepelmarkt

donderdag 28 juli, aanvang: 10:00 uur
Nog 363 dagen wachten.

2de Siepelmarkt

donderdag 4 augustus, aanvang: 10:00 uur
Nog 370 dagen wachten.

3de Siepelmarkt

donderdag 11 augustus, aanvang: 10:00 uur
Nog 377 dagen wachten.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
280345
VandaagVandaag1
GisterenGisteren191
Deze weekDeze week756
Deze maandDeze maand3406
AllesAlles280345

Jaargang 2013
Nr. 20823
Te raadplegen sinds
vrijdag 19 juli 2013 9:00

Tijdelijk verkeersbesluit voor Siepelmarkt in Ootmarsum.

Zaaknummer: 13.10988 Documentnummer: U13.013462

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dinkelland neemt een tijdelijk verkeersbesluit. Hierna is aangegeven om welke maatregelen het gaat, hoe ze worden uitgevoerd en welke overwegingen hieraan ten grondslag liggen.

Het besluit:

 • 1.de volgende wegen worden afgesloten door afzethekken met C1.

  • aa.Marktstraat;

  • ab.Marktstraat, voor zover gelegen tussen de West/Oostwal en de aansluiting met de Molenstraat;

  • ac.Markt;

  • ad.Gasthuisstraat;

  • ae.Putstraat;

  • af.Kloosterstraat;

  • ag.Keerweer;

  • ah.Walstraat;

  • ai.Ganzenmarkt;

  • aj.Oude Wemestraat;

  • ak.Kerkplein;

  • al.Dwarsstraat;

  • am.Bergstraat;

  • an.Bergplein;

  • ao.Grotestraat, voor zover gelegen tussen de Schiltstraat en de Oost/Westwal;

  • ap.Grotestraat, voor zover gelegen tussen de Oost/Westwal en de Oldenzaalsestraat/Almelosestraat;

  • aq.Schiltstraat;

  • ar.Parkstraat, voor zover gelegen tussen de Westwal en de aansluiting met de Wortelboerstraat;

  • as.Radboudstraat, voor zover gelegen tussen Smithuisstraat en de Oostwal;

  • at.Oldenzaalsvoetpad, voor zover gelegen tussen de Smithuisstraat/Palthestraat en de Oostwal;

  • au.Oldenzaalsvoetpad, voor zover gelegen tussen Oostwal en de Ganzenmarkt;

 • 2.door plaatsing van borden C1 uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), de volgende wegen en wegvakken in beide richtingen gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee.

 • 3.De volgende straat wordt het inrijden van 1 zijde verboden door plaatsing van borden C2 en C3

  cv.Cellenkampstraat, voor zover gelegen tussen de Oostwal en de Odemarusstraat, zodanig dat slechts in noordoostelijke richting op dit wegvak mag worden gereden.

 • 4.Door plaatsing van borden C2 en C3 uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het volgende wegvak in één richting te sluiten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee

 • 5.Op de volgende wegen wordt het parkeren verboden doorp plaatsing borden E1.

  • ew.weerszijden van de Oldenzaalsestraat en de Rossummerstraat voor zover gelegen tussen huisnummer Oldenzaalsestraat 7 en de Wolfsbree;

  • ex.weerszijden van de Palthestraat;

  • ey.weerszijden van de Molendwarsstraat;

  • ez.weerszijden van de Smithuisstraat, voor zover gelegen tussen de van Bevervorderstraat en de Odemarusstraat;

  • eaa.de noordoostzijde van Odemarusstraat, voor zover gelegen tussen de Denekamperstraat en de Smithuisstraat;

  • eab.de zuidzijde van de doodlopende parallelweg van de Denekamperstraat nabij de percelen Denekamperstraat 28 tot en met 32;

  • eac.de noordoostzijde van de Parkstraat, voor zover gelegen tussen de Hazelrot en de aansluiting met de Wortelboerstraat.

  • ead.De zuidzijde van de Molenstraat, voor zover gelegen tussen de Molendwarsstraat en de aansluiting met de Denekamperstraat.

 • 6.door plaatsing van borden E1 uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het parkeren te verbieden.

 • 7.In de bijlage is de situatie te zien waarop het verkeersbesluit betrekking heeft.

Waar (en waarom) willen wij de maatregelen nemen ?

Stichting Siepelmarkten organiseert haar jaarlijkse markten op 25 juli, 1 augustus en 8 augustus 2013. Daarom vinden wij dat dit evenement de tijdelijke behoefte doet ontstaan om verkeersmaatregelen te treffen.

Hoe gaan wij de maatregelen uitvoeren?

Door plaatsing van afzethekken met bord C1. (zie tekening)

Op woensdag 24 juli 2013 van 18.00 uur tot donderdag 25 juli 2013 22.00 uur;

Op woensdag 31 juli 2013 van 18.00 uur tot donderdag 1 augustus 2013 22.00 uur;

Op woensdag 7 augustus 2013 van 18.00 uur tot donderdag 8 augustus 2013 22.00 uur.

 • a.Marktstraat;

 • b.Marktstraat, voor zover gelegen tussen de West/Oostwal en de aansluiting met de Molenstraat;

 • c.Markt;

 • d.Gasthuisstraat;

 • e.Putstraat;

 • f.Kloosterstraat;

 • g.Keerweer;

 • h.Walstraat;

 • i.Ganzenmarkt;

 • j.Oude Wemestraat;

 • k.Kerkplein;

 • l.Dwarsstraat;

 • m.Bergstraat;

 • n.Bergplein;

 • o.Grotestraat, voor zover gelegen tussen de Schiltstraat en de Oost/Westwal;

 • p.Grotestraat, voor zover gelegen tussen de Oost/Westwal en de Oldenzaalsestraat/Almelosestraat;

 • q.Schiltstraat;

 • r.Parkstraat, voor zover gelegen tussen de Westwal en de aansluiting met de Wortelboerstraat;

 • s.Radboudstraat, voor zover gelegen tussen Smithuisstraat en de Oostwal;

 • t.Oldenzaalsvoetpad, voor zover gelegen tussen de Smithuisstraat/Palthestraat en de Oostwal;

 • u.Oldenzaalsvoetpad, voor zover gelegen tussen Oostwal en de Ganzenmarkt;

Door plaatsing van de borden C2 en C3. (zie tekening)

Op woensdag 24 juli 2013 van 18.00 uur tot donderdag 25 juli 2013 22.00 uur;

Op woensdag 31 juli 2013 van 18.00 uur tot donderdag 1 augustus 2013 22.00 uur;

Op woensdag 7 augustus 2013 van 18.00 uur tot donderdag 8 augustus 2013 22.00 uur.

a.Cellenkampstraat, voor zover gelegen tussen de Oostwal en de Odemarusstraat, zodanig dat slechts in noordoostelijke richting op dit wegvak mag worden gereden;

Door plaatsing van de borden E1. (zie tekening)

Op woensdag 24 juli 2013 van 18.00 uur tot donderdag 25 juli 2013 22.00 uur;

Op woensdag 31 juli 2013 van 18.00 uur tot donderdag 1 augustus 2013 22.00 uur;

Op woensdag 7 augustus 2013 van 18.00 uur tot donderdag 8 augustus 2013 22.00 uur.

 • a.weerszijden van de Oldenzaalsestraat en de Rossummerstraat voor zover gelegen tussen huisnummer Oldenzaalsestraat 7 en de Wolfsbree;

 • b.weerszijden van de Palthestraat;

 • c.weerszijden van de Molendwarsstraat;

 • d.weerszijden van de Smithuisstraat, voor zover gelegen tussen de van Bevervorderstraat en de Odemarusstraat;

 • e.de noordoostzijde van Odemarusstraat, voor zover gelegen tussen de Denekamperstraat en de Smithuisstraat;

 • f.de zuidzijde van de doodlopende parallelweg van de Denekamperstraat nabij de percelen Denekamperstraat 28 tot en met 32;

 • g.de noordoostzijde van de Parkstraat, voor zover gelegen tussen de Hazelrot en de aansluiting met de Wortelboerstraat.

 • h.De zuidzijde van de Molenstraat, voor zover gelegen tussen de Molendwarsstraat en de aansluiting met de Denekamperstraat.

De wettelijke regels

Een verkeersbesluit moet voldoen aan wettelijke regels. In dit geval nemen wij het besluit op grond

van de Wegenverkeerswet 1994.

De volgende artikelen (of onderdelen ervan) zijn van belang:

 • Artikel 2, lid 1: De krachtens deze wet gestelde regels kunnen strekken tot:

 • a.het verzekeren van de veiligheid op de weg.

 • b.het beschermen van weggebruikers en passagiers.

 • c.het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid ervan.

 • d.het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

 • Artikel 15, lid 1: De plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daarvoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit.

In artikel 2 is de grondslag voor het verkeersbesluit vermeld. Op grond van artikel 15 is de verplichting tot het nemen van dit besluit geregeld. De gemeente Tubbergen is op grond van artikel 18, eerste lid, onderdeel d, van de Wegenverkeerswet 1994 het bevoegd gezag voor het nemen van het besluit.

Advies politie

In het “Besluit administratieve bepalingen voor het wegverkeer” (artikel 24 BABW) staat dat wij over dit besluit overleg moeten voeren met de politie. Wij hebben de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district Twente, om advies gevraagd. Hij bracht over dit verkeersbesluit een positief advies uit.

Bezwaar

Ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen. Dat kan schriftelijk aan:

•Postbus 11, 7590 AA Denekamp (of per e-mail aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Een bezwaarschrift moet gemotiveerd zijn en moet worden ingediend binnen een termijn van zes weken, ingaande de dag na bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant. [bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant vindt plaats op 19 juli 2013].

Wie een bezwaarschrift indient kan een verzoek indienen bij de voorzieningenrechter van de Recht-bank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle om een voorlopige voorziening indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vordert. Voor de behandeling van een verzoek om voor-lopige voorziening worden door de rechtbank griffierechten in rekening gebracht.

Burgemeester en wethouders van Dinkelland (11 juli 2013)